Friday, January 20, 2017

Wer na U.. D2 na Me

Nasa SM.

Duding: "Wer na u?"

Dudung: "Lapit na me."

Duding. Nakapila sa Zagu. Hinihintay si Dudung.

Duding: "K."

Dudung: "Comings!"

Duding: Nakuha na ang order sa Zagu. Si Dudung wala pa.

Dudung. Masakit ang tiyan. Natrapik sa CR.

Duding. Naghihintay. Naubos na ang kanyang Zagu. Si Dudung wala pa.

Abangan ang susunod na kabanata.


No comments:

Post a Comment