Sunday, January 22, 2017

Ang Naudlot na Pagkikita

At dahil natrapik si Dudung sa CR sa SM, nabagot si Duding.

Nag-gain ng 250 calories dahil pati ang Zagu na para kay Dudung dapat ay nainom na rin niya.

Naudlot na pagkikita.

After a few days, lumipas din ang tampo ni Duding kay Dudung.

At sila'y muling nag-Viber.

Duding: Haler! Musta na U?

Dudung: offline.

Duding: ????

Abangan ang susunod na kabanata.

No comments:

Post a Comment