Sunday, January 22, 2017

Ang Naudlot na Pagkikita

At dahil natrapik si Dudung sa CR sa SM, nabagot si Duding.

Nag-gain ng 250 calories dahil pati ang Zagu na para kay Dudung dapat ay nainom na rin niya.

Naudlot na pagkikita.

After a few days, lumipas din ang tampo ni Duding kay Dudung.

At sila'y muling nag-Viber.

Duding: Haler! Musta na U?

Dudung: offline.

Duding: ????

Abangan ang susunod na kabanata.

Friday, January 20, 2017

Wer na U.. D2 na Me

Nasa SM.

Duding: "Wer na u?"

Dudung: "Lapit na me."

Duding. Nakapila sa Zagu. Hinihintay si Dudung.

Duding: "K."

Dudung: "Comings!"

Duding: Nakuha na ang order sa Zagu. Si Dudung wala pa.

Dudung. Masakit ang tiyan. Natrapik sa CR.

Duding. Naghihintay. Naubos na ang kanyang Zagu. Si Dudung wala pa.

Abangan ang susunod na kabanata.